یکشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۵, ۲۳:۴۷
 
 
          

لوگوی مدیریت اشتغال

  آیکون ورود به کارآفرینی     آیکون ورود به اشتغال نیروی کار
    آیکون ورود به اتباع  آیکون ورود به دبیرخانه اشتغال    آیکون مشاغل خانگی

 


  • نشریه مدیریت

آیکون حبرنامه تیرخبرنامه--مردادخبرنامه--شهریور
خبرنامه-مهر خبرنامه-آبان خبرنامه-آذر
   

 

خدمات مدیریت اشتغال

 * معرفــی کارجویــان به موسسات کاریابــی و کارفرمایان متقاضـینیـروی کار

* صـدور مجوز  تاسیس موسسات مشاوره شغلی  و کاریابـی غیر دولتـی و بین المللی

* صـدور روادیـد ورود با حـق کار ، صدور تمدیـد تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی

* صـدور مجـوز مشاغـل خانگی برای متقاضیان و معرفی متقاضیان به بانکها برای اخذ تسهیلات

* صـدور مجـوز  تاسیس دفاتر مشاوره کارآفرینی  و  برگــزاری دوره هـای آموزشــی کسب و کار و کارآفرینـی

 * بررسی و معرفی طرح های اقتصـادی زود بازده به  بانکها و تصویب پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.