عکس-مدیران-عسگری
  • دریافت گزارش های ارائه شده (مردمی، ارگانها و سایر مراکز) جهت بررسی اشتغال اتباع خارجی
  • معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی به استناد ماده 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
  • نظارت بر عملکرد کاریابیهای موضوع ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387 هیأت محترم وزیران
  • تایید و نظارت بر صدور، تمدید و ابطال پروانه های کار صادره توسط دفاتر کاریابی منتخب
  • تجزیه و تحلیل آماری بازرسیها و اشتغال اتباع خارجی در سطح استان
  • اقدام در راستای جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای نیروی کار خارجی غیر مجاز شناسایی شده

آدرس: تهران - خیابان سپهبد قرنـی - بالاتر از خیابان اراک

نبش کوچه شیوا - پلاک 107- طبقه 6

 اداره اشتغال اتباع خارجی

 

رضا عسگری

 

تلفن: 88327479         فکس: 88845592


تاریخ بروزرسانی : ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۳
آیکون-آدرس-و-تلفن-اتباع آیکون-آدرس-دستگاههای-اداری-مرتبط-با-اشتغال-اتباع-خارجی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۱۵
آیکون-فرایند-کنترل-اشتغال-اتباع-خارجی آیکون-لیست-مشاغل-چهارگانه-مجاز-اشتغال-اتباع-خارجی-در-استان-تهران

تاریخ بروزرسانی : ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۹:۵۳
آیکون-لینک-اداره-اشتغال-وزارتخانه آیکون-لینک----اداره-کل-اموراتباع-و-مهاجرین-وزارت-کشور
آیکون-لینک-اداره-کل-امور-پناهندگان-و-اتباع-خارجی کارت-کار
   

تاریخ بروزرسانی : ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۲۱
نظرسنجی-ادارات-ستادی

تاریخ بروزرسانی : ۸ دی ۱۳۹۸ ۱۶:۱۰