عکس-مدیران-موسوی

آدرس: تهران - خیابان سپهبد قرنـی - بالاتر از خیابان اراک – نبش کوچه شیوا - پلاک 107- طبقه5 - اداره توسعه کارآفرینی

تلفن: 88326996         فکس: 88845592

  • بررسی پرونده متقاضیان صدور مجوز مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی ، شتابدهنده ها و فضای کاری مشترک
  • تایید صلاحیت راهبران و راه اندازی کافه های کارآفرینی
  • نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی ، شتابدهنده ها ، فضای کاری مشترک و کافه های کارآفرینی
  • نظارت بر عملکرد کانون کارآفرینی استان
  • برگزاری رویدادهای هفته جهانی کارآفرینی
  • برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استانی
  • اجرای برنامه های مرتبط با باشگاه کارآفرینان نوجوان