نظری

آدرس: تهران - خیابان سهروردی شمالی - بالاتر از خیابان شهید بهشتی - 

خیابان هویزه غربی - نبش خیابان مرغاب - پلاک 2 - طبقه7

اداره امور اداری

 

رحیم نظری

 

تلفن: 88745256           فکس: