مهمترین-خدمات

* تشویق ، کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها بویژه در بخش تولیدی

*کمک به فعالیت های آموزشی، فرهنگی، علمی و پژوهشی بخش تعاونی

* ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بیـن تعاونیها، اتحادیـه ها و اتاق های تعاون و سایر بخش ها

* جلب وهماهنگی حمایت ها،تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاون

* فراهم آوردن تسهیلات لازم برای طرح های ایجادی توسعه ای و نوسازی واحد های تعاون

* اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی تعاون برای توسعه و گسترش برنامه های تعاونی ها

* کمک و راهنمایی مسئولان تعاونـی ها در امـور حقوقـی ،مالـی و هدایت آنهـا برای بهره گیری روش های بهتر

مدیریت-تعاون-خبر

روسا و سرپرستان حوزه مدیریت تعاون

آیکون-میرباقری سروری عکس-پیرمردی عکس--کریمی عکس-داوری عکس-خالقی

اداره توسعه تعاونی ها

تلفن: 88327478

اداره تشکیل تعاونی ها

تلفن: 88593371

اداره تعاونی های تولیدی و توزیعی

تلفن: 88845595

اداره آموزش، ترویج و تحقیقات

تلفن: 88827880

اداره نظارت بر تعاونی ها

تلفن: 88326998

اداره تعاونی های مسکن

تلفن: 88325653

موقعیت مکانی مدیریت امور تعاون روی نقشه