کروکی-اداره1           ارتباط-با-مدیرکلآیکون-شکایت

 

:phone: تلفـــــن: 88744946   

                                  88742188 

  

:fax: نمابــــر: 88746430

  

:mailbox_with_mail: کدپستـی:  1553615311 
 

مراجعه:  روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:00  لغایت  16:15

پایگاه اطلاع رسانی: www.tehran.mcls.gov.ir