کروکی-اداره1          

ارتباط-با-مدیرکلآیکون-شکایتآیکون-آدرس-و-تلفن

:phone: تلفـــــن: 42736666   

    

:fax: نمابــــر: 88759026

  

:mailbox_with_mail: کدپستـی:  1553615311 
 

مراجعه:  روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:00  لغایت  16:15

پایگاه اطلاع رسانی: www.tehran.mcls.gov.ir