لوگوی آدرس اداره کل   

مراجعه:  روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 8:00  لغایت  16:15

پایگاه اطلاع رسانی:   www.tehran.mcls.gov.ir