:phone: تلفن گویا: 42736666     :fax: نمابر: 88759026     :mailbox_with_mail: کدپستی: 1553615311 

 مراجعـــه: روزهای شنبه الی چهارشنبه    از ساعت 8:00 لغایت 16:15

فهرست مدیـــــــران

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرزای شیرازی تهران

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزکوه

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان رباط کریم

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهارستان

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فشافویه

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قدس

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پیشوا

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قرچک

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالغرب تهران

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمالشرق تهران

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرکزی تهران (قرنی)

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شمیرانات

رسانه جدید

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران

رسانه جدید

پروانه رضایی بختیاری

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
  • 02142736420
  • 02188759026
  • تهران، خیابان سهروردی شمالی، بعد از خیابان بهشتی، خیابان هویزه غربی، نبش خیابان مرغاب، شماره 2

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ورامین