سامانه ستاد

Setad-1000-way2pay-95-10-06-810x454

در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،ایجاد شفافیت مالی،مبارزه با فساد،برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی از این پس کلیه دستگاه های اجرایی طبق تبصره (5) ماده (169) اصلاح قانون مالیات های مستقیم،می بایست کلیه معاملات خود اعم از خرید،مناقصه و مزایده کالا و خدمات را با توجه به زمان بندی اعلام شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام دهند و همچنین برای کلیه صنوف تامین کننده کالا و خدمات مورد نیاز دستگاه های اجرایی بایستی در این سامانه اقدامات مقتضی انجام گیرد.

ورود مناقصه گزار ورود مزایده گزار ورود خریدار

 

مناقصــه:

  1. مناقصه عمومی خرید کالاهای مورد نیاز فناوری اطلاعات

 

مزایـــده:

  1. مزایده عمومی خودروها

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۳