ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با محسن داوری - رئیس اداره نظارت بر تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران