گفتگو و تعامل در حوزه روابط کار

عنوان

تمدید مهلت بارگذاری و ارسال مدارک بیمه بی کاری

تمدید مهلت بارگذاری و ارسال مدارک بیمه بی کاری با توجه به قطعی سامانه احراز هویت و تعطیلی ادارات به خاطر تعطیلی عید قربان و شرایط کرونا 
کاربر تالار گفتگو  ۶۹ روز قبل

طبقه بندی مشاغل

در چه صورت شرکت مکلف به اجرای طرح طبقه بندی است ؟شرکت ما 110 نیرو دارد و انرا اجرا نکرده 
کاربر تالار گفتگو  ۷۰ روز قبل

گفتگو و تعامل در حوزه روابط کار

قانون کار پیگیری بیمه بیکاری نحوه پیگیری حوادث کار پیگیری گواهی تایید صلاحیت و ایمنی مشاغل سخت و زیان آور
سمانه نقیان  ۷۵ روز قبل