گفتگو و تعامل در حوزه کارآفرینی و اشتغال

عنوان

کاریابی خارجی

آیا کاریابی خارجی  نیلگان قانونی است ؟
کاربر تالار گفتگو  ۷۰ روز قبل

آزاد سازی مدارک

آیا برای ازاد سازی مدرک سایتی برای ثبت نام وجود دارد ؟ اگر وجود دارد ادرس سایت چیست ؟
کاربر تالار گفتگو  ۷۰ روز قبل

گفتگو و تعامل در حوزه کارآفرینی و اشتغال

تسهیلات مشاغل خانگی و روستایی راهنمایی افراد جویای کار و اشتغال جریمه های اتباع خارجی آزاد سازی مدرک فرایند برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر
سمانه نقیان  ۷۵ روز قبل