گفتگو و تعامل در حوزه رفاه اجتماعی

عنوان

مهد کودک

شرکت ما بالای صد نفر نیرو دارد ایا مکلف به داشتن مهد کودک می باشد ؟
کاربر تالار گفتگو  ۷۰ روز قبل

گفتگو و تعامل در حوزه رفاه اجتماعی

گفتگو در خصوص مسائلی همچون: بسته های حمایتی و یارانه بیمه کارگران ساختمانی فرایند برگزاری جشنواره امتنان آسیبهای اجتماعی استراحتگاه های کارگری
سمانه نقیان  ۷۵ روز قبل