بیانیه سطح تـوافق خدمت اداره کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهـران

بدینوسیله بیانیه سطح توافق خدمات پورتال اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تهران را به شرح ذیل اعلام می گردد:

مقدمه
تمامی خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بخش خدمات دولت الکترونیک « میز خدمات الکترونیک » روی پورتال قابل دسترس می باشد. در این بخش اطلاعات مربوط به هر خدمت ، گردش کار و مدارک مورد نیاز به صورت مجزا بارگذاری گردیده است و همچنین هر خدمت دارای فرم نظر سنجی میباشد.

هدف 

* لینک دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

* وجودRSSیا تکنولوژی‌های مشابه برای تبادل اطلاعات

* اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در بخش فرم های آنلاین و تابلوی اعلانات

* اطلاعات تخصصی مورد نیاز مخاطبان در هر حوزه

* مدیریتی بصورت مجزا

* بخش سوالات متداول

* آرشیو اخبار

* امکان چاپ و تهیه نسخه الکترونیکی از فرم ها در قالب فرمت های رایج

* بخش نظرسنجی

* قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه

* آگهی های مناقصات و مزایده ها

* دسته‌بندی خدمات دستگاه بطور مناسب

مسئولیت ارائه خدمت

پورتال اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان تهران امکان ثبت و رسیدگـی به تخلفات اداری شما متقاضیان گرامی ازطریق مراجعـه به بخش تماس با ما ، انتقادات و پیشنهادات و پاسخ به سوالات را به صورت تمام وقت و در 7 روز هفتـه و 24 ساعت روز دارا می باشد و بـه محـض ثبت درخـواست سعی می گـردد در کوتاهترین زمان نتیجه پیگیری به متقاضی اعلام گردد .

عنوان خدمت

شامل فهرستی از کلیه خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی است که عناوین و تعداد آنها به تأیید بالاترین مقام دستگاه رسیده باشد. عناوین خدمات اعلام شده به منزله عناوین استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت کد یکتا اختصاص داده خواهد شد.

نوع خدمت: بر حسب این که خدمت از نوع ارائه خدمت دستگاه اجرایی به مردم(G2C)‏ وخدمت دستگاه اجرایی به کسب و کار(G2B) باشد،تعریف می شود.

نوع مخاطبین:کارگران ، کارفرمایان و تعاونگران وافراد جویای کارو ...

نحوه آغاز خدمت: هرخدمت با یک رویداد آغاز می­شود. این رویداد می­تواند تصویب یک قانون، تعیین یک زمان (مثلا آغاز زمان انتخابات)، رسیدن تقاضای خدمت گیرنده، رخ دادن یک رویداد دیگر (مانند رویدادهای کاری یا حوادث طبیعی) و ....  باشد

مدارک لازم برای انجام خدمت:مدارک و مستندات لازم به طور کامل بیان گردد.

قوانین و مقررات مربوط:قوانین و مقررات مرتبط با خدمت در صورت وجود ذکر گردد.

نحوه دسترسی فعلی شهروندان به خدمت :

نحوه دسترسی یا به صورت الکترونیکی یا غیرالکترونیکی است. در صورتی که خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود یکی از کانالهای ذکر شده در جدول یا هر کانال ارتباطی دیگری که وجود دارد ذکر شود.

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وب سایت:در صورتی که خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود آدرس اینترنتی محل ارائه خدمت به طور کامل و دقیق ذکر شود.(لینک مستقیم به صفحه ارائه خدمت)

ذکر ضرورتهای مراجعه حضوری:در صورتی که خدمت الکترونیکی شده است ولی همچنان نیاز به مراجعه حضوری مردم وجود دارد،علل مراجعه حضوری را بیان کنید.این گزینه فقط در مورد خدمات نیمه الکترونیکی صدق می کند و علل نیمه الکترونیکی بودن خدمت را روشن می سازد.

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطلاعاتی)  در همان دستگاه:

ارائه نهایی بسیاری از خدمات دستگاهها مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر سامانه های همان دستگاه می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونیکی(آنلاین یا آفلاین) برقرار شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است. در این گزینه  فیلد یا فیلدهای مورد درخواست از سامانه دیگر ذکر شود.

ارتباط خدمت با سایر سامانه ها(بانکهای اطلاعاتی) در دستگاههای دیگر:

ارائه نهایی بسیاری از خدمات دستگاهها مستلزم دریافت اطلاعات تکمیلی از سایر دستگاههای اجرایی می باشد که گاه این ارتباط به صورت الکترونیکی(آنلاین یا آفلاین) برقرار شده و گاه هنوز به صورت غیر الکترونیکی(مکاتبه یا مراجعه حضوری) است. در این گزینه  فیلد یا فیلدهای مورد درخواست از دستگاه اجرایی دیگر ذکر شود.

هزینه و پرداخت ها:

ارائه خدمات در این دستگاه هزینه ای ندارد.


فسخ و پایان:

در زمان فسخ و پایان خدمت ، ارائه کننده ابتدا یک نسخه پشتیبان از اطلاعات بهره بردار تهیهنموده و سپس نسبت به قطع خدمت اقدام خواهد کرد

1) تارنمای اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان تهران امکان ثبت و رسیدگـی به تخلفات اداری شما متقاضیان گرامی ازطریق مراجعـه به بخش تماس با ما ، انتقادات و پیشنهادات و پاسخ به سوالات را به صورت تمام وقت و در 7 روز هفتـه و 24 ساعت روز دارا می باشد و بـه محـض ثبت درخـواست سعی می گـردد در کوتاهترین زمان نتیجه پیگیری به متقاضی اعلام گردد .

2برای ارتباط با هر واحد از گزینه دپارتمان واحد مورد نظر را انتخاب نمایید .

3 به محض ثبت درخواست، سعی می گردد در کوتاهترین زمان ممکن نتیجه پیگیری درخواست مطرح شده به متقاضی اعلام و در صورت لزوم درخواست مراجعه حضوری گردد.

4تارنمای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

5اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرم های الکترونیکی در اختیار عموم قرارنمی گیرد.