در گذشته این باور وجود داشت که تنها راه رسیدن به نتیجه مطلوب در ادارات مراجعه حضوری و پیگیری پرونده و گرفتن نتیجه مطلوب می باشد ولی با مهیا شدن زیر ساختها و بالا رفتن ضریب استفاده از اینترنت و به تبع آن فضاهای مجازی که به راحتی می توان همه امور و نیازهای روزمره خود را با زدن چند کلیک از رایانه خود و بدور از ازدحام و استرس انجام داد این باور در حال تغییر است، از همین رو با عنایت به تاکید ریاست محترم جمهور و دستورالعمل شماره 1538588 مورخ 1396/09/07 سازمان اداری و استخدامی کشور اداره کــل تعــاون، کار و رفـاه اجتماعــی استان تــهران با بهره گیری از امکانات نوین ، خدمات خود را در قالب میــز خدمــات الکترونیکـــی به شرح ذیل اعلام می نماید:

(به ترتیب حروف الفبا می باشد)    «« ستون های غیر فعال در حال آماده سازی می باشند »»

عنـوان خــدمت

(کد شناسه خدمت)

عنــوان زیر خــدمت

(کد شناسه زیر خدمت)

بیانه سطح

توافـق

خــدمت

متوســط

زمان ارائه خــدمت

هزینه  ارائه خــدمت (ریــال)

نحـــوه دسترسی به خــدمت

گردش کار دریــافت

خــدمت

نظرسنجی

نحوه ارائه

خــدمت

ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی

(10011034000)

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال روادید کار اتباع خارجی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال کارت کار اتباع خارجی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه خدمات کاریابی

(13011040000)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه خدمات ورزشی کارگران

(17011041000)

ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ثبت نام و پذیرش در مجموعه های رفاهی و زیارتی کارگران

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

آموزش و توانمندسازی جامعه تعاون، کار و تولید

(18051849000)

برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

بازرسی کار

(13011043000)

بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار 

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت مسئولین ایمنی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

برقراری مقرری بیمه بیکاری

(19051032000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی

(19011033000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

استعلام یارانه نقدی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19091030000)

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

بیانیه  

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌ 

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی


تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال (19091031000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی

بیانیه

وب

موبایل نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور

بیانیه

 

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

تعاون یار (سرباز تعاون)

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ثبت و تشکیل تعاونی ها

(13071036000)

صدور یا تمدید و ابطال مجوز تشکیل تعاونی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ابطال مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت از توسعه تعاونی ها

ارائه مشاوره به تعاونی ها

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت مالی از تعاونی ها

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار (13011850000)

مرکز مشاوره الکترونیکی 

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ساماندهی مشاغل خانگی(13011042000)

صدور یا تمدید و ابطال مجوز مشاغل خانگی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

تایید رشته های جدید مشاغل خانگی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدورگواهینامه شغلی ایرانیان شاغل خارج از کشور (10011039000)

شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور 

بیانیه

وب

موبایل نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

و مراکز مشاوره کارآفرینی

(13011035000)

صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

بیانیه

وب

موبایل نامه تلفن پیامک حضوری گردشکار نظرسنجی

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

صدور یا تمدید و ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون

(13071848000)

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

معرفی برترین های تعاون

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

معرفی برترین های کارآفرین

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

جشنواره های امتنان  

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

حمایت و نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

نظارت بر تعاونی ها

(13071847000)

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها

بیانیه

وب

موبایل

نامه

تلفن

پیامک

حضوری

گردشکار

نظرسنجی

راهنمای نمادهای میــز خدمــات الکتــرونیــــکی

نماد

معرفی نماد

محتوای بارگزاری شده در نماد

نماد

معرفی نماد

محتوای بارگزاری شده در نماد

وب

ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت

با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می شوید

شناسه

ارائه شناسه خدمت

با کلیک روی این نماد شناسنامه کاملی از آن خدمت  را دریافت می کنید

موبایل

ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه

با کلیک روی این نماد فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می کنید

فرایند و مدت زمان

ارائه فرایند و مدت زمان انجام کار خدمت

با کلیک روی این نماد فایل گردشکار ارائه خدمت به همراه مدت زمان انجام آنرا را دریافت می کنید

نامه

ارائه خدمت با پست الکترونیک

با کلیک روی این نماد آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می کنید

توافق خدمت

ارائه بیانیه سطح توافق خدمت

با کلیک روی این نماد متن کامل بیانیه توافق آن خدمت  را دریافت می کنید

تلفن

ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس

با کلیک روی این نماد شماره مرکز یا تلفن گویای مربوط به خدمت را مشاهده می کنید

تعرفه

ارائه تعرفه مصوب خدمت

با کلیک روی این نماد تعرفه مصوب شده در خصوص آن خدمت  را دریافت می کنید

پیامک

ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی

با کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی خدمت نمایش داده می شود

نظرسنجی

ارائه فرم نظرسنجی

با کلیک روی این نماد صفحه نظرسنجی مربوط به خدمت را مشاهده می کنید

حضوری

ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان یا دفاتر پستی

با کلیک روی این نماد آدرس دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه ای نمایش داده می شود