خدمات-الکترونیک

 

مشاوره

 

مراکز-دارای-مجوز

 

مدارک-مجوز-فعالیت

 

لوگوی-میزخدمات

 

نمونه-فرمها

 

سوالات

 

استعلامات

 

کارشناسان

 

راهنمای-طبقات

 

شکایات

 

خدمات-با-کد

 

حریم-خصوصی توافق-خدمت راهبرد-مشارکنت بروزرسانی
پرسش نامه

میزان رضایتمندی از خدمات پرتال را ثبت بفرمایید:

 

آیا از نحوه چیدمان مطالب در پرتال این اداره کل راضی هستید ؟

     

به نظر شما چه مقدار  اطلاعات پرتال این اداره کل در کاهش مراجعه حضوری شما مؤثر بوده است ؟

مجموعه اطلاعاتی که در پرتال این اداره کل قرار داده شده است چقدر مطابق نیازهای شما است ؟

 

به نظر شما کدام قسمت نیاز به اصلاح یا بازبینی دارد ؟