عکس-مدیران-صلحی-فام

 

لوگوی-دبیرخانه-مشاغل-خانگی

منــوی کاربـــــران

آیکون آدرس دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوز مشاغل خانگی و نهادهای حمایتیآیکون لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پشتیبانآیکون راهنمایی اخذ مجوز کسب و کار خانگیآیکون بروشور تعاریف و مفاهیم مرتبط با مشاغل خانگی و کار در خانهآیکون-گردش-کار-صدور-مجوز-پشتیبان-مشاغل-خانگیآیکون آئین نامه اجرائی ساماندهی و حمایت از بنگاه های پشتیبان کسب وکارهای خانگی،خرد وکوچک

لینک هــای مرتبـــط و مفیـــد

آیکون-لینک-دبیرخانه مشاغل خانگی آیکون-لینک-مشاغل-خانگی-سازمان-آموزش-فنی-و-حرفه-ای آیکون-مشاوره-و-هدایت-آموزشی-سازمان-فنی-و-حرفه-ای-کشور آیکون--مرکز-اطلاع-رسانی-شغلی
آیکون-مجله-بازده