عکس-مدیران-کردی

 

لوگوی-اداره-اشتغال-و-هدایت-نیروی-کار

منــوی کاربـــــران

آیکون اسامی و آدرس  کاریابی های غیردولتی مجاز داخلی استان تهرانآیکون اسامی و آدرس  کاریابی های غیردولتی مجاز داخلی استان تهرانآیکون اسامی و آدرس کاریابی های غیردولتی مجازی بین المللیآیکون-آدرس-و-اریابی-های-الکترونیکیآیکون مدارک مورد نیاز جهت تاسیس کاریابی بین المللیآیکون گردش کار صدور مجوز فعالیت موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلیآیکون-دستورالعمل-لغو-تعهدآیکون-دستورالعمل-تعرفه-مشاوره-شغلی-و-کاریابی-غیر-دولتی-در-سال-96آیکون دستور العمل نحوه فعالیت کاریابی داخلی الکترونیکیآیکون دستورالعمل اجرایی صدور مجوز فعالیت کاریابی مجازیآیکون آئین نامه و شرایط اخذ مجوز کاریابی غیر دولتیآیکون آیین نامه اجرایی کاریابیهاآیکون آیین نامه اجرایی بند و ماده80 قانون برنامه پنجم توسعهآیکون شرح وظایف اداره اشتغال و هدایت نیروی کارآیکون پرسشنامه متقاضیان دریافت مجوز کاریابی غیر دولتیآیکون-نمونه-فرمپرسشنامه-متقاضیان-تاسیس-دفتر-کاریابی-بین-المللی

لینک هــای مرتبـــط و مفیـــد

آیکون-لینک-دفتر-کاریابی-وزارتخانه آیکون-لینک-نظام-جامع-اشتغال آیکون-لینک-بانک-اطلاعات-ایرانیان-در-خارج