عکس-مدیران-غلامی

ارزیابی عملکرد فرآیندی است که بـه سنجش واندازه گیری،

ارزش گیـری و قضاوت دربـاره عملکـرد طی دوره ای معین

می پذیرد.

ارزیابـی عملکرد در بعـد سازمانـی معمولاً مترادف اثربخشی

فعالیتهاست . منظـور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف

و برنامه ها با ویژگـی کارا بودن فعالیت و عملیات است.

نظام ارزیابـی عملکـرد در واقـع میـزان کارآیــی تصمیمات

مدیریـت در خصـوص استفاده بهینـه از منابـع و امکانات را

مـورد سنجش قرار می دهد.

ارزیابـی علمکرد یعنی اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه

وضع موجود باوضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های

از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگیهای معین باشد.

لوگوی-اداره-ارزیابی


لینک هــای مرتبـــط و مفیـــد

لینک-دفتر-مدیریت-عملکردآیکون-گزارش-شیوه-نامه-تخلفات-اداریآیکون-خبرنامهآیکون-پیامهای-آموزشیآیکون-دستورالعمل-دستورالعمل-تشویق-و-تنبیه-کارمندان

بیـانیـــه سطــح تـوافــــق خــدمت

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

خدمات ارائه شده در سایت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعیاستان تهران دارای ضمانت 99 دسترسی خدمت گیرنده درهرماه می باشد و درصورت عـدم دسترسی مدت زمان مربـوط توسـط شرکت رادکام محاسبه شده و براساس قوانین مندرج درقـرارداد  slaفی مابین شرکت مذکور و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعیعمل خواهد شد .

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پورتال اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران را به اطلاع میرساند:

1) تارنمای اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران امکان ثبت و رسیدگی به تخلفات اداری که بوسیله شمامتقاضیان گرامـی گزارش می شود را به صورت تمـام وقت و در7 روز هفته و 24 ساعت روز، دارا می باشد و به محـض ثبت درخواست سعی میگـردد درکوتاه ترین زمـان نتیجه پیگیـری مطـرح شده بـه متقاضیاعلام گردد.

لازم بذکـر است امکانات دیگری به شرح ذیل در خدمت کاربران گرامی قرار گرفته است:

* لینک دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی 

 * وجودRSSیا تکنولوژی‌های مشابه برای تبادل اطلاعات

* اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در مورد دستگاه، در بخش فرم های آنلاین و تابلوی اعلانات

* اطلاعات تخصصی مورد نیاز مخاطبان در هر حوزه مدیریتی بصورت مجزا

* بخش پرسش‌های متداول

* آرشیو اخبار

* امکان چاپ و تهیه نسخه الکترونیکی از فرم ها در قالب فرمت های رایج (pdf) و غیره

* بخش نظرسنجی

* قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه

* آگهی های مناقصات و مزایده ها

* دسته‌بندی خدمات دستگاه بطور مناسب

2) برای ارتبـاط مستقیم با مدیـرکل به تماس با ما مراجعه نمایید.

3) تارنمای اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان تهران در صورت برقرار بودن زیرساخت های لازم مخابراتی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.