دوشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۵, ۱۲:۳۰
 
 
          

لوگوی مدیریت پشتیبانی

                 آیکون ورود به مالی
              آیکون ورود به اداری            آیکون ورود به گروه فناوری  

  • نشریه مدیریت

آیکون-خبرنامه  
   

 

آیکون خدمات پشتیبانی

 * تامیـن بودجــه و پشتیبانــی

 * امــور اداری و کارگزینــی

 * آمـوزش و توسعه منابع انسانــی

 * توسعه و عمران مجموعه هـای فرهنگی ورزشی کارگــران

 * توسعـه و تجهیـز ساختمان های اداری

 * توسعـه و  پشتیبانـی انفورماتیک و اتوماسیـون اداری

 * ساماندهـی امور رفاهـی

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.