دوشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۵, ۱۲:۲۵
 
 
          

لوگوی مدیریت روابط کار

     آیکون-به-ورود-اداره-روابط-کار      آیکون-به-ورود-اداره-مشاغل-و-بیمه-بیکاری  آیکون-به-ورود-اداره-تشکلات       آیکون-به-ورود-اداره-بازرسی  

 

  • نشریه مدیریت

 

 

آیکون خدمات روابط کار

حوزه معاونت روابط کار یکی از بخش‌های تخصصی

وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی و به تبـع آن از

بخش‌های مهم و تخصصی اداره کل در سطح استان

می‌باشـد که نظارت بر اجرای دقیق مفـاد قانـون کار

جمهوری اسلامی ایـران در کلیه کارگاه‌های مشمول

قانـون کار، حفظ و صیانت از نیروی کار در کارگاه‌ها،

تنظیم روابـط کار فی مابین کارگـران و کارفرمایان و

مسائل حقوقی کارگران،آموزش کارفرمایان وکارگران

و توسعه تشکل‌های کارگـری و کارفرمائی و توسعه و

ارتقاء مباحث شرکای اجتماعی دولت، کارفرما وکارگر

از جمله وظایف این بخش می‌باشد.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.