دوشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۵, ۱۲:۳۰
 
 
 
  • انجمن صنفی کارفرمایــی


 
  • انجمن صنفی کارگــری در سطح حرفه و صنعت

آیکون-راهنمایی-تشکیل-انجمن-صنفی-کارگری
آیکون-نمونه-فرمرم-هیئت-موسس-انجمن-کارگری
آیکون-نمونه-فرمدرخواست-عضویت
آیکون-نمونه-فرمآگهی-تاسیس-انجمن-کارگری
آیکون-اساسنامهاساسنامه-انجمن-صنفی-کارگری
آیکون-نمونه-فرمآگهی-دعوت-هیات-موسس-کارگری
آیکون-نمونه-فرمصورتجلسه-جمع-عمومی-موسس
آیکون-نمونه-فرمشماره-3ا
 
 
  • انجمن صنفی در سطح کارگـــاه


 
  • نماینده کارگـــران


 
  • شورای اسلامی کار


 
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.