لوگوی اداره

اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  شهرستان ملارد

  

اداره ملارد

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده دادخواست:

فرمانداری ملارد

 

مناطق تحت پوشش این اداره جهت تشکیل پرونده بیمه بیکاری:

فرمانداری ملارد