دوشنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۵, ۱۲:۲۵
 
 
          

لوگوی مدیریت تعاون

       آیکون ورود اداره تشکیل
          آیکون ورود اداره تولیدی
         آیکون ورود اداره ترویج
    آیکون ورود اداره اقتصادی

 

  • نشریه مدیریت

آیکون-فایل-بروشور  
   

 

آیکون خدمات تعاون

* تشویـــق ، کمـک و همــکاری در تاسیــس و گسترش تعاونی ها بویژه در بخش تولیدی

*کمـک به فعالیت های آموزشی، فرهنگی، علمی و پژوهشی بخش تعاونی

* ایجـاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعـاون بین تعاونی ها، اتحادیه ها و اتاقهای تعاون و سایر بخش ها.

* جلب و هماهنگی حمایت ها ،تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاون

* فراهـم آوردن تسهیلات لازم بـرای طرح هـای ایجادی توسعه ای و نوسازی واحد های تعاونی

* اجـرای برنامه های آموزشـی و ترویجی تعـاون برای توسعه و گسترش برنامه های تعاونی ها

* کمـک و راهنمایی مسئولان تعاونـی ها در امـور حقوقـی ، مالـی و هدایت آنهـا برای بهـره گیـری روش های بهتر 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.