ارتباط مستقیم با جعفر میرزا ملکی - سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند