ارتباط مستقیم با حمیدرضا قشقایی - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پاکدشت